Rekolekcje KSM w Somoninie

Rekolekcje KSM diecezji pelplińskiej w Somoninie
WIARA!
SKROMNOŚĆ!
OTWARTOŚĆ!

W dniach 17 – 21 stycznia br. w miejscowości Somonino miałyśmy okazję uczestniczyć w rekolekcjach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej pod hasłem:  „Papa Francesco będzie niebiesko”.


Zdjęcia z rekolekcji tutaj


W rekolekcjach brało udział 159 osób z 33 parafii diecezji. Było to jedno z najliczniejszych spotkań Stowarzyszenia. Wspólnie zastanawialiśmy się nad naszą wiarą, która jest fundamentem, na którym rozpoczynamy budowanie naszego życia; skromnością, którą możemy wyrazić za pomocą domu, przyozdobionego od zewnątrz i wewnątrz; otwartością, którą symbolizuje ogród z otwartą furtką

Przypomnieliśmy sobie także o apostolstwie uśmiechu, który zapoczątkowała bł. Urszula Ledóchowska, a teraz kontynuuje je nasz ojciec święty Franciszek, pod którego kierownictwem Kościół przeżywa swój rozkwit. Podczas wspólnej modlitwy, pracy w zastępach, zabawy i tańca uczyliśmy się otwartości na drugiego człowieka i na dobro płynące od Boga. Ten czas był także przygotowaniem do kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II.

Ważną częścią naszego programu były także rozmowy o powołaniu. Pięknem powołania małżeńskiego podzielili się z nami państwo Kamila i Tomasz Sołtysek, którzy należą do Domowego Kościoła. Klerycy pelplińskiego Seminarium Duchownego opowiedzieli o radościach, trudach i zmaganiach jakich doświadczają na co dzień. A my,Siostry Franciszkanki dzieliłyśmy się naszym mniejszym bądź większym doświadczeniem wspólnoty zakonnej.

Codzienną naszą atrakcją było wspólne śpiewanie z pokazywaniem na chwałę Pana i Maryi. Niezwykłymi umiejętnościami „pokazywowawczymi” wykazali się chłopcy. Podczas zawodów sportowych, które odbyły się na sali gimnastycznej uczestnicy wykazali się nieprzeciętnymi umiejętnościami sprawnościowymi i pracy w zespole.

Kulminacyjnym punktem naszego spotkania była wieczorna, wspólna adoracja, która głębiej nam uzmysłowiła fakt, że Jezus jest blisko każdego z nas, przeżywa z nami każdą sekundę naszego życia. Jego miłość jest nieprzejednana, wszystkie swoje problemy możemy Mu powierzać.

On nigdy nas nie zdradzi. Było to podsumowanie całego naszego czasu rekolekcji, dziękowaliśmy Panu, uwielbialiśmy Go, przepraszaliśmy za to, co było złe i prosiliśmy, aby wzmacniał naszą wiarę.

Był to naprawdę Boży czas! Chwała Panu!

 

s. M. Pia i postulantka Natalia

Wróć