Przyjęcie do postulatu Sióstr Franciszkanek w Orliku


PAN POWIEDZIAŁ: PÓJDŹ ZA MNĄ...

 

Dzielimy się radością, że 17 marca 2013 r. po trzymiesięcznej kandydaturze do postulatu Sióstr Franciszkanek w Orliku została przyjęta Sandra z Lęborka. Zewnętrznym znakiem włączenia do wspólnoty postulanckiej jest przyjęcie brązowej sukienki.

 

Kilka zdjęć z tej uroczystości

 


Dziękując Panu Bogu za jej powołanie otoczmy ją naszą modlitwą, by otwierała serce na działanie Ducha Świętego i Jemu dała się prowadzić na dalszych etapach życia zakonnego.

Wróć