Projekt „Siostra Adelgund znana nam i dzięki nam”

przez Franciszkanka

 

Dzieci i młodzież na lekcjach religii w szkołach chojnickich poznawały postać S. Adelgund Tumińskiej, franciszkanki, która w 1945 r. poniosła śmierć męczeńską stając w obronie 3 młodych chojniczanek. Ciekawy projekt edukacyjny związany z tym tematem przygotowała S. Vianneya Szwarocka.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i galerią.

Na lekcji religii z uczniami technikum realizowaliśmy projekt edukacyjny „Siostra Adelgund Tumińska znana nam i dzięki nam”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z książkami o S. Adelgund dostępnymi w naszej szkolnej bibliotece a następnie przybliżenie jej postaci dzieciom podczas przygotowanych i poprowadzonych przez młodzież zajęć. Metoda projektów zakłada jedynie pomocniczą rolę nauczyciela w wykonaniu powierzonych zadań, która jest bardziej wspierającą niż wskazującą sposób ich wykonania. Młodzież omawia z nauczycielem poznane treści, konsultuje się, radzi, ale sama planuje zadania, rozdzielała je poszczególnym członkom grupy według uznania, dobiera metody pracy i pomysły, nawet jeśli nauczyciel widziałby lepsze rozwiązania. Ta samodzielność uczniów wpisana jest mocno w metodę projektów. Dlatego efekt pracy jest również sporą niespodzianką dla nauczyciela. Na koniec również sama grupa dokonuje ewaluacji swojej pracy wskazując słabe i mocne strony projektu. Ta swoboda działania nie tylko pobudza kreatywność uczniów, ale tez pomaga lepszemu przyswojeniu podejmowanych w zadaniu treści.

Moi uczniowie po zapoznaniu się z lekturą dwóch książek o s.Adelgund dostępnych w szkolnej bibliotece (S.Fabiola Irena Szreder OSF, Świadek – czy tylko…? Siostra Adelgund Kunegunda Tumińska, Orlik 2012; red.s.Fabiola Szreder OSF, O Siostrze Adelgund franciszkance z Kaszub, Wydawnictwo Bernardinum 2016) przygotowali i poprowadzili zajęcia przybliżające postać s.Adelgund wśród dzieci 4 chojnickich placówek:

- w Szkole Podstawowej nr 1

- Świetlicy św.Franciszka prowadzonej przez Siostry Franciszkanki

- w dwóch grupach Katolickiego Przedszkola

- oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Na czas realizacji projektu nasze Siostry udostępniły młodzieży habit uszyty na wzór takiego, jaki nosiła S.Adelgund. Zarówno dla mojej młodzieży, dla dzieci, dla których młodzież lekcje prowadzi, jak i dla pracujących z nimi Sióstr i innych nauczycieli były to niezwykłe spotkania.

Są one nie tylko twórcze, ale o niezwykłej atmosferze, co oddają pamiątkowe zdjęcia. Młodzież nie tylko sama poznała bliżej Siostrę Adelgund, ale poszukała ciekawych sposobów na przybliżenie jej dzieciom a poprzez ich udział w projekcie S.Adelgund towarzyszyła również innym nauczycielom, uczniom z innych klas i ich rodzinom, którzy również byli ciekawi, jak młodzież poradzi sobie z tym nowym dla nich doświadczeniem i często o to pytała. Jest dla mnie ogromną radością, że poprzez udział w projekcie moi uczniowie nie tylko więcej wiedzą o S.Adelgund, że lekcja o niej nie jest dla nich jedynie jednym z wielu tematów na lekcji religii, ale że w wielu rozmowach S.Adelgund wraca i że staje się im prawdziwie bliska, ważna, że widzą wielkość jej prostego życia i męczeńskiej ofiary w imię miłości i troski o innych - relacjonuje S.Vianneya Szwarocka OSF.

Wróć