Poświęcenie tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć S.Adelgund Tumińskiej w Chojnicach

 14 lutego w przeddzień  68 rocznicy męczeńskiej śmierci siostry franciszkanki Adelgund Tumińskiej w Chojnicach została odsłonięta pamiątkowa tablica. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy, w której zebrała się najbliższa rodzina S. Adelgund, włodarze miasta Chojnice i powiatu chojnickiego, duchowieństwo, siostry zakonne, dyrektorzy instytucji oświatowych i kulturalnych, harcerze, różne delegacje i mieszkańcy Chojnic.

 

Zdjęcia z tej uroczystości tutaj

Uroczystość rozpoczął krótki występ najmłodszych sióstr z Orlika pod dyr. S. Luciany Ciesielskiej. Słowo wprowadzające wygłosiła s. Fabiola Szreder – odpowiedzialna za zbieranie materiałów dot. S. Adelgund. Min. powiedziała: „ Doniosłość jej czynu polegała nie na tym, że poległa, lecz na tym, że stanęła w obronie życia innych.  Niemym świadkiem tego męczeństwa jest jej szkaplerz przechowywany w orlickim archiwum. A jej grób może być symbolicznym grobem wszystkich osób zamęczonych, gwałconych i zamordowanych przez okupantów wschodnich.

Następnie Przełożona Prowincjalna, S. Mirona Turzyńska powitała wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców Chojnic. Po powitaniu został przedstawiony krótki film przypominający o życiu, postawie i męczeństwie s. Adelgund. Po filmie kilka ciepłych i wzruszających słów wypowiedziała p. Gizela Chojnacka (siostrzenica zmarłej)oraz Burmistrz Chojnic, p. Arseniusz Finster. P. Gizela powiedziała min.: To była chluba naszej rodziny - ciepła, serdeczna, obowiązkowa, perfekcyjna. Długo nie mogliśmy nic o jej śmierci mówić. Służba Bezpieczeństwa ostrzegła nas, że jeśli będziemy mówić coś na ten temat, to zostaniemy srogo ukarani. Zamknęli nam usta na 50 lat. A teraz mamy swojego człowieka w niebie. Znając ją, wiem, że na pewno wybaczyła swoim oprawcom".

Następnie uczestnicy uroczystości wyszli na zewnątrz i dokonało się uroczyste odsłonięcie tablicy.

Tablicę odsłoniła p. Maria Czerniejewska - siostrzenica zmarłej, s. Mirona Turzyńska - przełożona prowincjalna Sióstr Franciszkanek, ks. Jacek Dawidowski, - proboszcz Bazyliki Chojnickiej, oraz burmistrz Arseniusz Finster. Tablicę poświęcił ks. Wincenty Pytlik, diecezjalny konserwator zabytków z Pelplina.

Na zakończenie głos ponownie zabrała s. Mirona Turzyńska mówiąc min.:

Są wydarzenia w życiu każdej społeczności, które wymagają upamiętnienia i ocalenia od zapomnienia. C.K. Norwid powiedział: "Ojczyzna - to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie". Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi - pójdź na jego cmentarze i poczytaj tablice. Przed chwilą odsłonięta i poświęcona tablica S. Adelgund Tumińskiej jest takim właśnie wydarzeniem.

Może rodzić się pytanie, czy jest to dobra pora, aby po 68 latach ukazywać Polakom Męczenników tamtych czasów?  Jakie przesłanie niesie dla nas ta uroczystość? Wydaje się, że odpowiedź jest jedna i jest ona oczywista. Jan Paweł II mówił: " Dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje nie tyle nauczycieli ile świadków", świadków świętości, świadków prawdy tamtych czasów.  

Jako zgromadzenie zakonne otrzymałyśmy od dobrego Boga dar w postaci pięknego wzoru wierności i poświęcenia aż do końca. Otrzymały go również Chojnice. Możemy być dumni, że taka osoba tutaj pracowała i tutaj oddała swe życie w obronie czystości i życia dziewcząt chojnickich.

 Po tej uroczystości wszyscy chętni przeszli do grobu s. Adelgund, by złożyć tam kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie w podziemiach kościoła gimnazjalnego, gdzie min. można było obejrzeć wystawę poświęconą S. Adelgund Tumińskiej przygotowaną przez S. Felicję Berendt oraz S. Fabiolę Szreder.

Media lokalne o tej uroczystości:

Czas Chojnic

Chojnice.com

Radio Chojnice Rch+

Radio Głos

Radio Weekend

Chojnice24

Gazeta Pomorska

Wróć