Pielgrzymując do Matki…

Pielgrzymka osób specjalnej troski do Loretto


15 września br. - w pieszej pielgrzymce wybraliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Loretto, która zorganizowana została przez Katolickie Duszpasterstwo Osób Specjalnej Troski Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Siostry z naszego Zgromadzenia pielgrzymowały wraz ze swoimi podopiecznymi po raz czwarty.

 

Po drodze nawiedziliśmy kościół w Kamieńczyku. Na pielgrzymim szlaku polecaliśmy wszystkie sprawy, które nosimy w naszych sercach, pamiętając szczególnie o tych spośród nas, którzy doświadczeni są fizycznymi cierpieniami. Ufni w słowa, że gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię Boże, tam On sam jest pośród nich.

Wdzięczne Bogu za możliwość służenia tym, których szczególnie umiłował, mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu by wspólnie pielgrzymować do naszej Matki.

 

s. Joanna, s. Faustyna, s. Adriana,  s. Jordana, s. Barbara, s. Cypriana

Wróć