Pielgrzymka to droga wiary i szkoła charakteru

przez Franciszkanka

 

Tradycyjnie sierpień jest miesiącem, w którym wyruszają liczne piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi przemierzają wiele set kilometrów, by dotrzeć do tronu Matki w Częstochowie.  

Pielgrzymki piesze trwają najczęściej kilka lub kilkanaście dni i stają się naturalną przestrzenią ewangelizacji, której pierwszym elementem jest dawanie własnego świadectwa. Są rekolekcjami w drodze. Słowo Boże i codzienny udział w Eucharystii związane z trudem pielgrzymowania ułatwiają odkrywanie w sobie zdolności do wymagającej ofiary miłości bliźniego. Pielgrzymki są bardzo istotnym elementem polskiej pobożności. Są naszym narodowym fenomenem, który obejmuje cały kraj – od Bałtyku do Tatr.

 

 

Tegorocznym hasłem pielgrzymowania jest temat Roku Duszpasterskiego Kościoła w Polsce „W mocy Bożego Ducha”. W bieżącym roku, również spora liczba Sióstr Franciszkanek podjęła trud pielgrzymowania z różnych miejsc w Polsce, najwięcej pielgrzymuje w grupach diecezji pelplińskiej. Siostry Franciszkanki można spotkać w grupie kaszubskiej, tczewskiej, kociewskiej, brodnickiej franciszkańskiej (diec. toruńska), warszawskiej czy krakowskiej. Kilka sióstr podjęło trud rowerowej pielgrzymki.

 

 

"Jest taka odległość, której nie wyraża się w kilometrach... to odległość, jaką musi pokonać człowiek chcąc dotrzeć do ludzkiego serca..."

 

 

Życzymy wszystkim pielgrzymów odkrycia Bożej Miłości w każdym ludzkim sercu i doświadczenia Jej we własnym sercu. Niech Maryja prowadzi do swego Syna!

Wróć