Pelplin: Warsztaty dla duszy - Przystań

przez Franciszkanka

Foto: Krzysztof Mania

Z udziałem kilkuset młodych ludzi na Górze św. Jana Pawła Ii w Pelplinie 17 czerwca rozpoczęło się spotkanie młodzieży diecezji pelplińskiej "Przystań - warsztaty dla duszy".

Słowo powitania skierował do zebranych biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Śpiew i taniec prowadziły Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z Orlika wraz z Marzeną Partyką i ks. Krzysztofem Piątkiem. Po zawiązaniu wspólnoty na Górze Jana Pawła II uczestnicy "Przystani" przeszli do katedry. W drodze odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Młodzież wysłuchała świadectwa o drodze powrotu do Boga aktorki Patrycji Hurlak. Następnie odbyła się półgodzinna adoracja Najśw. Sakramentu. Wielu młodych skorzystało również ze spowiedzi św. Program popołudniowy na Przystani Jana III Sobieskiego zaczął się prezentacją owoców pracy warsztatowej, która trwała od czwartku wieczora. Swoje osiągnięcia przedstawiły grupy teatralne, taneczne i medialne. Centralnym punktem "Przystani" była Msza św. w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna.  Wieczorny Koncert Ewangelizacyjny na Przystani Jana III Sobieskiego zdominował śpiew i taniec uwielbienia. Poprowadziły go zespoły "Na cały Głos" i "Nieboskłonni" oraz Gabriela Gąsior. Przystań zakończyła się Apelem Jasnogórskim, a słowo końcowe wygłosił biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

Galeria z Przystani

Wróć