Panie, Ty wezwałeś mnie...

Postulantka Justyna

 

 

Dzielimy się radością,

że 22 grudnia 2012 r. do postulatu Sióstr Franciszkanek

w Orliku została przyjęta Justyna z Jarocina.


Panie Jezu, z ufnością prosimy Cię, przez wstawiennictwo naszej Patronki- Maryi Wspomożycielki, byś natchnął młode serca pragnieniem naśladowania Ciebie.

Obdarz nasze Zgromadzenie nowymi powołaniami, aby ogień miłości, zapalony przez św. Franciszka zawsze płonął w sercach córek Matki Magdaleny i ogrzewał tych, do których jesteśmy posłane.

Tobie Jezu z Ojcem i Duchem Świętym pragniemy oddawać wszelką chwałę, wdzięczność i cześć. Amen.

  

 


Dziękując Bogu za dar jej powołania życzymy, by Jezus Chrystus każdego dnia umacniał ją na franciszkańskiej  drodze i uczynił jej wybór błogosławionym, aby mogła stawać się narzędziem Chrystusowego pokoju za wzorem św. Franciszka z Asyżu.

 

Wróć