Radosnego Alleluja!

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc ...

Wielkanoc

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy,

by w tych Wielkich Dniach

umarło w nas to,co nie jest od Boga

i razem z Nim zostało pogrzebane,

by to, co piękne -wraz ze Zmartwychwstałym

mogło obudzić się do Nowego Życia,

wlewając w nasze serca na nowo wiarę,nadzieję i prawdziwą Miłość.

Niech Jezus napełnia nasze serca pokojem

i prawdziwą radością każdego dnia na nowo, niech obdarzy obfitym błogosławieństwem.

Siostry Franciszkanki  

Wróć