Ostatnie pożegnanie S. Celesty Baszanowskiej

Śp. S. Celesta Baszanowska

4 marca br.w Więcborku pożegnałyśmy śp. S. Celestę Baszanowską. W zgromadzeniu zakonnym służyła Bogu przez 53 lata, ostatnie pięć lat trwała na łożu boleści.

Ufamy, że Chrystus - Miłość Ukrzyżowana dla naszego zbawienia przyjmie Ją do grona zbawionych w niebie.


DOBRY JEZU, A NASZ PANIE, DAJ JEJ WIECZNE SPOCZYWANIE!

Wróć