Orlik - zimowe spotkanie sióstr juniorystek

przez Franciszkanka

W dniach 27-30 grudnia br. w naszym domu Prowincjalnym w Orliku jak co roku przeżywałyśmy swój juniorat zimowy, czyli czas formacyjno-integracyjnego spotkania Sióstr Juniorystek, który jest dla nas nie tylko zatrzymaniem się, spojrzeniem z dystansu na swoją codzienność, zadania, dzieleniem się nią z Siostrami z innych wspólnot, ale jest też  istotnym czasem duchowego umocnienia.

W przeżywaniu tego czasu, towarzyszył nam br. Krzysztof Dudziak OFM Cap. Jego konferencje zatrzymały nas na rozeznawaniu woli Bożej wobec nas i pełnieniu jej, tak w sytuacjach decyzyjnie istotnych dla naszego życia, jak i w takich które takimi się nie wydają, które można nazwać zwykłą codziennością każdego „dziś”. Zarówno spojrzenie Świętego Franciszka na ten temat, zawarte w jego Pismach,   jak i sięgnięcie do Słowa Bożego, do historii i doświadczeń biblijnych postaci, podprowadziły nas do prawdy, że pytanie o wolę Bożą nie tyle ma charakter zadaniowy „Czego Bóg ode mnie oczekuje?” ale bardziej jeszcze jest odkrywaniem „W jakim wydarzeniu uczestniczę?...”

Osobista skrutacja Bożego Słowa umocniła nas doświadczeniem, że historia zbawienia łączy się mocno z naszą historią życia, które jest tak samo święte obecnością Boga, w którym On tak samo działa i zaprasza, byśmy pozwoliły Mu się poprowadzić drogą dla nas najlepszą…

W czasie junioratu odbyło się również spotkanie z Przełożoną Prowincjalną, S.Mironą Turzyńską, które było nie tylko posłaniem, umocnieniem nas na czas codzienności, ale też ewaluacją spojrzenia na propozycje dotyczące przygotowań do Kapituły Generalnej.

Juniorat zakończył się spotkaniem z Mistrzynią Junioratu S.Janą Łącz, która nawiązała do form i sposobów organizacji formacji juniorackiej w kolejnych miesiącach i wprowadziła nas w temat rozmów formacyjnych, które w najbliższym czasie przeżywać będziemy w swoich wspólnotach.

 We wszystkim niech Bóg będzie uwielbiony!

 S.Vianneya Szwarocka OSF

 

Wróć