Orlik: spotkanie sióstr juniorystek

przez Franciszkanka

 

W dniach 27-30.12 br. w naszym domu Prowincjalnym w Orliku odbył się juniorat zimowy, czyli czas formacyjno-integracyjnego spotkania, który jest swoistym zatrzymaniem się i duchowym naładowaniem akumulatorów. Juniorystki z całej naszej polskiej prowincji swoje spotkanie zaczęły wieczorną rekreacją i powitaniem br. Krzysztofa Dudziaka OFM Cap, który towarzyszył im w zimowym spotkaniu.

 

 

Br. Krzysztof przygotował wykłady mówiące o modlitwie franciszkańskiej, opierając się na czterech najbardziej znanych modlitwach św. Franciszka: modlitwa przed Krucyfiksem w San Damiano (Najwyższy Chwalebny Boże”, modlitwa uwielbienia Pana w każdym Kościele (Wielbimy Cię), Antyfona „Święta Maryjo Dziewico” i błogosławieństwo dla brata Leona. Nie zabrakło również codziennej wspólnej Eucharystii, adoracji i specjalnie przygotowanych medytacji opartych na Słowie Bożym Starego i Nowego Testamentu oraz odpowiadania w grupach na pytania, które miały je wprowadzi w każdy wykład. Na jednej z rekreacji „pożegnałyśmy” najstarszą z nas s. Marię Harokhavik, która latem złoży śluby wieczyste. Życzymy jej dobrego czasu przygotowania się do tego ważnego wydarzenia i wytrwałości w powołaniu. Zakończeniem junioratu było spotkaniem z przełożoną prowincjalną, s. Mironą, a następnie było świętowanie imienin mistrzyni junioratu – s. Jany Łącz.

Niech Bóg będzie uwielbiony w kolejnym naszym spotkaniu juniorackim.

S. Józefa Trzcińska

Wróć