Orlik: spotkanie sióstr juniorystek

przez Franciszkanka

Tegoroczny juniorat letni, czyli czas duchowej odnowy i formacji sióstr przed profesją wieczystą, odbył się w terminie 25 czerwca - 8 lipca. W Orliku spotkałyśmy się we wspólnocie, liczącej 18 sióstr juniorystek z całej Polski. Przez pierwsze dni pogłębiałyśmy duchowość franciszkańską oraz rolę kobiet w Kościele. Pomagała nam w tym p. dr Monika Waluś, ceniony wykładowca dogmatyki na UKSW oraz w wyższych seminariach duchownych: kapucynów w Krakowie i diecezjalnym w Płocku. Ważnym wydarzeniem w czasie junioratu były śluby wieczyste S. Marii Harokhavik. Po tych ubogacających wykładach miałyśmy czas na podziwianie piękna kaszubskich krajobrazów podczas spływu kajakowego.

Kilka zdjęć ze spotkań juniorackich


W kolejnych dniach zgłębiałyśmy wiedzę o tajemnicach ludzkiej duszy, psychiki, jak i fizycznego stanu. Warsztaty na ten temat poprowadziła dla nas p. Zofia Reyzz-Rubini psychoterapeutka i mediator rodzinny. Letni juniorat nie mógł odbyć się bez pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia we Wielu. Cieszyłyśmy się piękną pogodą i wspólnie spędzonym czasem na szlaku. Pod koniec junioratu miałyśmy okazję przeżyć jubileusz 60 lat życia ślubami zakonnymi S. Klaryny Kraskowskiej, S. Marietty Fandrejewskiej i S. Lucyny Wielewskiej. Był to również nasz dzień przygotowania do odnowienia ślubów podczas adoracji. W ostatni dzień junioratu podczas Mszy św. każda z nas powiedziała Bogu ponownie „tak”, ślubując życie radami ewangelicznymi w duchu św. Franciszka i Matki Magdaleny Damen przez kolejny rok naszego życia.

Siostry Juniorystki

Wróć