Orlik: Sesja ze Słowem Bożym

przez Franciszkanka

 

W dniach 20 -22 marca 2018r. odbyła się sesja biblijna: „Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną” w Domu Prowincjalnym w Orliku. W sesji wzięło udział 70 sióstr franciszkanek i dwie siostry niepokalanki. Spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym prowadził Ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

W tych dniach uczestniczki modliły się tekstami Ewangelii drogą lectio divina: przeszły drogę Marii Magdaleny od Magdali poprzez opętanie przez 7 złych duchów, spotkania w Galilei, na Golgocie, przy pustym grobie aż do spotkania ze Zmartwychwstałym.

Ks. Wons z wielką pasją i żarliwością prowadził siostry do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali. Konferencje i modlitwa Słowem uczyły wolności serca, bez której miłość nie może się rozwijać. Maria Magdalena poznała, co to smutek, gorycz, do bardziej jeszcze, co znaczy być ukochaną przez Boga. Odkąd w Jezusie doświadczyła, że jest umiłowana, jej życie napawała ją radością. Droga lectio divina pomogła w przemodleniu osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali. Były to dni wypełnione Bożą Miłością i Przebaczeniem. Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Niech Bóg będzie uwielbiony!

Wróć