Orlik: rekolekcje lectio divina

przez Franciszkanka

 

W dniach 9 – 17 czerwca w Domu Prowincjalnym w Orliku odbywa się II seria tegorocznych rekolekcji, w których uczestniczą 42 siostry i dwie osoby świeckie. Rekolekcje prowadzone są w rytmie lectio divina w klimacie pustyni: na indywidualnej modlitwie i w pełnym milczeniu. Wybrane teksty biblijne prowadzą uczestniczki wokół nazwy zgromadzenia Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Wprowadzeń do poszczególnych etapów modlitwy Słowem Bożym: lectio, meditatio, oratio i contemplatio dokonuje ks. Ryszard Stankiewicz z CFD Księży Salwatorianów w Krakowie. W osobistym przeżywaniu i rozeznawaniu wyzwań Słowa Bożego rekolektantkom towarzyszą kierownicy duchowi: Br. Michał Deja OFM Cap oraz O. Leszek Gólczyński SSCC.

Czas rekolekcji jest swoistym powrotem do źródła, do żaru początków, który swe miejsce znalazł w duszy Magdaleny Damen - Założycielki Zgromadzenia. Charyzmat założycielki zrodził się przez osobowe spotkanie z Jezusem, co oznacza, że tylko w taki sposób może on rodzić się w członkiniach zgromadzenia i może być dalej przekazywany. To w jej historii, słowach i gestach uczestniczki szukają natchnień do bardziej ewangelicznego, franciszkańskiego stylu życia. Wierne i cierpliwe kroczenie drogą „lectio divina” pomaga przemodlić i zgłębić Słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu i przemiany życia. Polecamy ten czas Waszej modlitwie.

Wróć