Orlik: Przyjęcie do kandydatury

przez Franciszkanka

 

17 września, w Orliku w święto Stygmatów św. Franciszka, 3 dziewczęta zostały przyjęte przez Przełożoną Prowincjalną, S. Mironę Turzyńską do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i rozpoczęły okres 2-miesięcznej kandydatury - I etapu formacji.

Kilka myśli kandydatek z tego wydarzenia:

To święto przypomina o tym, że droga powołania zaczyna się od całkowitego zawierzenia Bogu na wzór świętego, którego Pan w sposób szczególny naznaczył stygmatami swej męki. Pochylałyśmy się nad fragmentem mówiącym o drodze św. Franciszka na górę Alwernię i dzieliłyśmy się osobistym rozumieniem stygmatów w naszym życiu.

Mamy być świadkiem miłości Chrystusa i na wzór Matki Magdaleny dawać ją światu. Nieść posłanie tam, dokąd będziemy posłane w duchu franciszkańskim. Cieszymy się z przyjęcia do rodziny franciszkańskiej i prosimy o modlitwę:

Sylwia, Martyna i Justyna.

Wróć