Orlik: Obłóczyny i pierwsza profesja zakonna

przez Franciszkanka

 

W dniu 1 września odbyła się piękna uroczystość w Domu Prowincjalnym w Orliku. W tym dniu postulantka Magda przeżywała swój dzień obłóczyn, czyli otrzymała habit zakonny, biały welon i przyjęła nowe imię zakonne - s. Maria Tobiasza, rozpoczynając w ten sposób nowicjat - kolejny etap formacji zakonnej.

Galeria z tej uroczystości

Po obrzędzie obłóczyn rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bogdana Lipskiego – proboszcza ze Stężycy, podczas której pięć nowicjuszek II roku złożyło pierwszą profesję zakonną. Słowa homilii wygłosił O. Alan Rusek OFM – proboszcz z Katowic – Panewnik. Rozpoczął słowami papieża Pawła VI:

Szczęśliwe, że wybrałyście najlepszą cząstkę;
Szczęśliwe, bo cóż Was, według św. Pawła, może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Szczęśliwe, bo poświęciłyście Wasze życie jedynej i najwyższej Miłości;
Szczęśliwe, bo jesteście ukochanymi córkami Kościoła i w Kościele uczestniczycie w Jego radościach i smutkach, pracach i nadziejach.

 Każde powołanie łączy się z opuszczeniem czegoś lub kogoś. Łączy się z odejściem od kogoś lub czegoś – kontynuował O. Alan. Człowiek nie może żyć w próżni, nie znosi pustki, dlatego z wezwaniem do opuszczenia i porzucenia kogoś lub czegoś, łączy się zawsze wezwanie:” Pójdź za Mną”.  Trzeba się ciągle wsłuchiwać w głos Tego, który Was powołał. Jeżeli Wy nie pójdziecie za tym, do czego się dziś zobowiązujecie, jeżeli to nie stanie się treścią Waszego życia, nie będziecie szczęśliwe. Dlatego bądźcie szczęśliwe, bo jak Maryja i Wy usłyszałyście Słowo Bożę, zaufałyście i poszłyście za Nim – zakończył kaznodzieja. Po homilii pięć nowicjuszek: S. Joana Pietrusiewicz, S. Jonasza Herman, S. Oliwia Kubaszowska, S. Faustiana Kulas i S. Gaudia Rekowska na ręce przełożonej prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej złożyły pierwsze śluby zakonne. W radości neoprofesek uczestniczyła najbliższa rodzina i licznie zgromadzone Siostry Franciszkanki. Po spotkaniu przy stole chór orlicki przygotował  medytację o przebytej już formacji zakonnej, która jest wpisana w drogę Pięknej Miłości, darowanej przez samego Boga.

Nowicjuszce i neoprofeskom życzymy radosnego trwania na drodze franciszkańskiego powołania.

 

Wróć