Orlik: Niecodzienne jubileusze ślubów zakonnych

przez Franciszkanka

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Dnia 2 września w Orliku pod przewodnictwem wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego diecezji pelplińskiej – ks. Prałata Mariana Szczepińskiego, odbyła się uroczystość jubileuszu profesji zakonnej 5 sióstr: s. Goretty Szarowskiej, s. Krescencji Gwizdała, s. Bolesławy Bielawskiej oraz s. Charitas Wolffs z Holandii i s. Gertrude Lacki ze Stanów Zjednoczonych.

Galeria zdjęć

Siostry Jubilatki już od 50, 60 i 65 lat, każdego dnia, coraz pełniej doświadczają, jak wielkim darem zostały obdarowane przez Boga, który je wybrał i dał moc do podjęcia życia konsekrowanego na franciszkańskiej drodze powołania. Nie sposób ogarnąć tego wszystkiego, co przez 50, 60, 65 lat stało się ich udziałem. Uroczysta, koncelebrowana msza św. była najwspanialszym uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu. 

W tej przepięknej uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina sióstr, zaproszeni kapłani i Siostry Franciszkanki. Siostrom jubilatkom życzymy, by Pan, Bóg w Trójcy Jedyny, który jest Dawcą wszelkiego dobra, zwrócił ku nim swe łaskawe Oblicze i błogosławił im na dalsze lata życia zakonnego.

Wróć