Obłóczyny w Orliku

przez Franciszkanka

Obłóczyny

 

30 sierpnia, w kaplicy orlickiej odbył się obrzęd obłóczyn, któremu przewodniczył J. E. Ks.Bp Józef Szamocki z Torunia. Obłóczyny kończą jeden z etapów formacji początkowej zwany postulatem. Postulantki: Magdalena, Karolina i Natalia przyjęły habit zakonny, biały welon,nowe imię i rozpoczęły w ten sposób kolejny etap formacji zwany nowicjatem, który trwa 2 lata.  Imię każdej franciszkanki poprzedzone jest imieniem Maryi dla podkreślenia głębokiego przywiązania do Matki Bożej.

Siostry nowicjuszki przyjęły nowe imiona:

- Magdalena - S. Maria Janina

- Karolina - S. Maria Petra

- Natalia - S. Maria Wincenta

Galeria z uroczystości obłóczyn

Po nabożeństwie obłóczyn rozpoczęła się Msza św. sprawowana w intencji nowych nowicjuszek. Ks. Bp Szamocki w homilii podkreślił, że dziś dziękujemy Bogu za dar nowych nowicjuszek, które zostały powołane, by świadczyć o pięknie charyzmatu zgromadzenia, który trwa i w niczym się nie zdezaktualizował. Zaznaczył, że czas pokazuje jak bardzo potrzebne są siostry w habitach, gdyż to one ostrzegają ludzi w imię ewangelicznych ideałów, by człowiek się nie zagubił, by interpretacji Bożych przykazań nie podporządkował ludzkim interesom i nie zagubił ewangelicznej mądrości. Każdy promieniuje tym, co ma w swoim sercu. Jeżeli naprawdę zależy nam na dobru wspólnym, na godności człowieka, to najpierw we własnym sercu musi zagościć prawda, pokój i dobro - kontynuował Ks. Biskup.

Po mszy św. był czas na życzenia, wspólny posiłek, a następnie siostry nowicjuszki I II roku przedstawiły montaż słowno- muzyczny ukazujący piękno i istotę życia konsekrowanego. W radości neonowicjuszek uczestniczyła najbliższa rodzina, znajomi kapłani i Siostry Franciszkanki.

Wróć