O życiu konsekrowanym na pielgrzymce

przez Franciszkanka

Ze wszystkich stron Polski podążają pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku przebiegają one pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli błogosławieni czystego serca”. Jako osoby konsekrowane jesteśmy powołane przez Ducha Świętego do stałego nawracania się, aby nadać nową moc wymiarowi prorockiemu powołania (RnCH 3).

Piesza pielgrzymka do tronu Pani Jasnogórskiej stała się dla nas miejscem, w którym mogłyśmy „wykrzyczeć” światu radość i piękno naśladowania Chrystusa oraz dać świadectwo wiary.

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego pielgrzymowałyśmy we wszystkich grupach XIV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Obecność w poszczególnych grupach była swoistym „Dniem Życia Konsekrowanego” na pielgrzymce. W każdej grupie miałyśmy możliwość wygłoszenia konferencji na temat istoty i celu życia konsekrowanego, podzielenia się świadectwem powołania i formacji. Prowadziłyśmy także modlitwy, animowałyśmy śpiew i wieczory pogodne. Był także czas na zadawanie pytań i luźnych rozmów, dla niektórych pątników po raz pierwszy w życiu.  

Słowa papieża Franciszka: „Tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość” stały się rzeczywistością, którą potwierdza pielgrzymkowa galeria.

We wszystkich grupach pielgrzymkowych zostałyśmy przyjęte bardzo serdecznie i trudno było się z nimi rozstać. Nasze spotkania w drodze potwierdziły, że wiara i powołanie umacnia się, gdy dzieli się je z innymi. W czasie pielgrzymki Pan Bóg przemieniał serca i wypełniał je nowym entuzjazmem i nadzieją. Panujący upał zabierał siły fizyczne, ale duchowe były mocniejsze wraz z każdym pokonanym kilometrem. Nasze pielgrzymowanie było dziękczynieniem za powołanie, prośbą o nowe powołania jak i też przebłaganiem za nasze niewierności.  

W pielgrzymowaniu wzięła udział przełożona prowincjalna s. Mirona Turzyńska, mistrzyni nowicjatu i postulatu S. Edyta Gilmajster, S. Urszula Rostankowska, S. Krystyna Pałubicka, siostry juniorystki, nowicjuszki i postulantka Natalia.

 

Wróć