Nowe modlitewniki

przez Franciszkanka

3 marca - dzień zakończenia wizytacji kanonicznej w Domu Prowincjalnym polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek w Orliku stał się okazją do poświęcenia i przekazania siostrom nowych modlitewników. Otrzymały one imprimatur biskupa pelplińskiego ks. Ryszarda Kasyny, zostały poświęcone przez kapelana O. Łukasza Rosiaka OFM i wręczone siostrom przez przełożoną prowincjalną S. Mironę Turzyńską.

 

Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, w 2016 r. zaleciła dokonanie ewaluacji dotychczasowego modlitewnika. W latach 2017/2018 siostry uczestniczyły w procesie ewaluacyjnym poprzez udział w regionalnych sesjach obejmujących modlitwę, wykłady i spotkania w grupach, poświęcone rozmaitym zagadnieniom z zakresu duchowości modlitwy, który następnie był kontynuowany we wszystkich wspólnotach prowincji.
Efektem wspólnych refleksji, modlitwy i rozeznania powstał nowy modlitewnik, na który składają się m.in. modlitwy codzienne każdej wspólnoty, litanie, nowenny, modlitwy do patronów wspólnot oraz teksty dodatkowe do indywidualnego odmawiania. Modlitewnik stanowi także skarbiec tradycyjnych modlitw Kościoła po łacinie. Cennym wkładem tego procesu są dołączone modlitwy oparte na źródłach franciszkańskich, które ubogacą naszą duchowość św. Franciszka z Asyżu. Modlitewnik zawiera również miejsce do wpisywania własnych rozważań czy refleksji. Obecny Modlitewnik jest bardziej usystematyzowany i przejrzysty, wzbogacony o myśli naszych założycieli, co znacznie ułatwi nie tylko korzystanie z niego, ale nade wszystko stanie się inspiracją do budowania głębokiej więzi z Jezusem i z zakonodawcami.

Wróć