Noc Świętych w Orliku - zaproszenie

przez Franciszkanka

Noc Świętych

Siostry Franciszkanki w Orliku zapraszają na III Noc Świętych” – modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych, które odbędzie się 31.X. (sobota) o godz. 19.00. w kaplicy orlickiej. Czuwanie w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych ma na celu ukazanie piękna powołania do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Co roku “Noc Świętych” niesie ze sobą zadumę nad sensem życia, jak również na nowo rozpala łaskę wzrastania w świętości. Ten wieczór  jest też czasem radości i nadziei, że śmierć nie kończy wszystkiego, ale jest przejściem do  lepszego życia w Bogu, czego dowodem jest świętość tych, dostąpili chwały ołtarzy.

Nasze czuwanie rozpocznie uroczysta procesja z wprowadzeniem relikwii świętych, ze szczególnym podkreśleniem założycieli zgromadzeń zakonnych z racji obchodzonego Roku Życia Konsekrowanego, a także śpiew Nieszporów z Uroczystości Wszystkich Świętych. Kolejnym punktem będzie Modlitwa Uwielbienia - modlitwa słowem, radosnym tańcem i cichą modlitwą - czas uwielbienie Boga za dzieło uświęcania nas każdego dnia. Po zakończonej adoracji przyjrzymy się walce dobra ze złem, która każdego dnia dokonuje się w nas i przypomnimy, że wybór zawsze należy do nas. Zwieńczeniem scenki będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uczczenie relikwii – widzialnych pamiątek tych, którzy poprzedzili nas w drodze do świętości. Ta chwila będzie wprowadzeniem w przygotowania do 1050 rocznicy chrztu Polski. W procesji na cmentarz będziemy łączyć nasze głosy w Litanii do Wszystkich Świętych, a po powrocie do kaplicy zakończymy wieczór odśpiewaniem hymnu Ciebie Boga wysławiamy.

Nie lękajmy się spotkania ze świętością i nie przegapmy tej nocy! Zapraszamy!

Wróć