XXVII Światowe Dni Młodych

Koncert Sióstr Franciszkanek z Orlika podczas XXVII Światowych Dni Młodych w Kościerzynie - 1 kwietnia 2012

Jak co roku w Niedzielę Palmową tysiące młodych ludzi gromadzi się wokół swych pasterzy. W diecezji pelplińskiej od kilkunastu lat stałym punktem spotkania jest Kościerzyna.

W tym roku ok. 5 tysięcy  przeszło ulicami Kościerzyny w uroczystej procesji podczas Diecezjalnego Światowego Dnia Młodzieży, której przewodził prymas senior Polski ks. Henryk Muszyński, uroczystą mszę świętą odprawił ks. biskup Jan Bernard Szlaga. Ksiądz Biskup w homilii wyraził wdzięczność młodzieży i ich duszpasterzom za obecność. Nawiązał również do orędzia papieża Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: "Radujcie się zawsze w Panu".  

Podczas Mszy Świętej o animację muzyczną zadbał zespół ewangelizacyjny radia Głos – „Na cały Głos” pod kierownictwem ks. Zbigniewa Gełdona.


 Kolejną częścią spotkania na Placu Jana Pawła II były koncerty, które odbywały się na scenie. Pierwszym wykonawcą był wspomniany już zespół ewangelizacyjny „Na cały Głos”, a następnie wystąpiły Siostry Franciszkanki ze specjalnym programem :" Szukasz prawdziwej radości? - Tędy droga!  Spotkanie młodych z diecezji pelplińskiej zakończył koncert zespołu „Full Power Spirit”.

Wróć