Nawałnica w Orliku

przez Franciszkanka

Nawałnica, która nawiedziła Kaszuby dotknęła również nasz klasztor Sióstr Franciszkanek w Orliku. Została zniszczona ogromna powierzchnia lasu, cały park łącznie z cmentarzem. Zostały naruszone również ogrodzenia klasztorne. Dziękujemy Bogu za ocalone budynki, krzyże, Drogę Krzyżową, figury, nawet te, które zostały przygniecione ogromnymi drzewami. Pośród tej tragedii to są znaki nadziei. Potrzeba jeszcze dużo pracy do oczyszczenia parku i całego otoczenia. Cieszymy się z każdej pomocnej dłoni, już dziś dziękujemy naszym rodzinom, przyjaciołom, parafiom, jednostkom OSP, które pospieszyły nam pomocą. Prace będą trwały jeszcze długo, gdyż teren jest ogromny. Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do mieszkańców Dziemian, Kamienicy Królewskiej, Wygody, Stężycy, Chojnic, Czerska, Gdańska, Rumi, Łubiany i wiele innych. Bez waszej pomocy nie byłoby możliwe nawet wejście do parku. Może kiedyś zawitają do niego ponownie ptaki i zwierzęta.

Galeria z 5 dni walki z nawałnicą

W najbliższych dniach pośród tej tragedii będziemy dziękować Bogu za dar sióstr przeżywających swoje jubileusze zakonne i 150 – letnią rocznicę przybycia Sióstr Franciszkanek na ziemie polskie. Wszystkie swoje siły przeznaczamy na uporządkowanie terenu wokół terenu, by pomóc godnie przeżywać czekające nas uroczystości, którym będzie przewodniczyć Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak. Polecamy się Waszym modlitwom i jak wszyscy poszkodowani czekamy na pomoc.

Wróć