Narodowe czytanie Pisma świętego

przez Franciszkanka

W niedzielę 5 maja odbędzie się trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja. Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem zaczerpniętym z 1 Listu św. Piotra: "Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).  

Również wspólnota Sióstr Franciszkanek w Orliku włącza się do akcji tworząc ogród biblijny. Każda chętna osoba po mszy św. otrzyma tekst biblijny z wylosowanej księgi Pisma wraz z sadzonką kwiatów. Zadaniem jest nie tylko dbanie o wzrost roślinki, ale nade wszystko przeczytanie całego wylosowanego rozdziału z danej księgi, ale troska o codzienne czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Niech piękne kwiaty wzrastają wraz ze Słowem Bożym w ogrodzie naszego serca.

 

Wróć