Magnificat za 50 lat życia zakonnego


Dnia 17 sierpnia w Orliku pod przewodnictwem Przełożonego Prowincji św. Franciszka z Asyżu - O. Filemona Janka OFM odbyła się uroczystość złotego jubileuszu 6 sióstr: S. Humilii Meller, S. Ireny Kowalkowskiej, S. Natalii Wirkus, S. Laurencji Wandtka, S. Felicji Berendt i S. Teresity Stefanowskiej.


Zdjęcia z tej uroczystości


Siostry Jubilatki już od 50 lat, każdego dnia, coraz pełniej doświadczają, jak wielkim darem zostały obdarowane przez Boga, który je wybrał i dał moc do podjęcia życia konsekrowanego na franciszkańskiej drodze powołania. Nie sposób ogarnąć tego wszystkiego, co przez 50 lat stało się ich udziałem. Uroczysta, koncelebrowana msza św. była najwspanialszym uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu. 

W tej przepięknej uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina sióstr, zaproszeni kapłani i Siostry Franciszkanki. Siostrom jubilatkom życzymy, by Pan, Bóg w Trójcy Jedyny, który jest Dawcą wszelkiego dobra, zwrócił ku nim swe łaskawe Oblicze i błogosławił im na dalsze lata życia zakonnego.

 

Wróć