Jubileuszowe czuwanie na Jasnej Górze w Roku Życia Konsekrowanego

przez Franciszkanka

Niedziela, 23 sierpnia stała się dla polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek dniem dziękczynienia za 180 lat historii zgromadzenia. Ten wyjątkowy jubileuszowy czas, dzięki inicjatywie papieża Franciszka mógł być celebrowany także w ramach Roku Życia Konsekrowanego. Miejscem dziękczynienia stała się duchowa stolica polskiego narodu – Jasna Góra.

Galeria zdjęć z jubileuszowego czuwania

W Jasnogórskim Sanktuarium przed Cudownym Obliczem Madonny czuwanie rozpoczęło się mszą św., której przewodniczył generał Zakonu Paulinów, O. Arnold Chrapkowski. W swej homilii podkreślił:„ Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry”. Tymi słowami psalmisty pragniemy dzisiaj tu na Jasnej Górze, w domu Bożej Matki wraz z wami dziękować za dar Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Od 1867 r. wasza działalność w Polsce wpisała się głęboko najpierw w naszą kaszubską ziemię, by z biegiem czasu rozprzestrzenić się na wiele innych miejsc w Polsce i poza jej granicami. Polska Prowincja została powierzona Maryi Wspomożycielce Wiernych. Stąd też nie mogło zabraknąć w ramach dziękczynienia modlitwy u Bożej Matki. Ta, która jest pierwszą z niewiast konsekrowanych uczy nas w jaki sposób w wierności służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Swe rozważania zakończył słowami:

Rok Życia Konsekrowanego połączony z darem Jubileuszu jest dla Zgromadzenia czasem głębokiej refleksji. Na pewno zadaniem, przed jakim staje wspólnota zakonna to szukanie nowych sposobów uobecniania, realizacji we współczesnym świecie waszego charyzmatu. Jest on przecież ważny, potrzebny i aktualny, on się nie skończył. Trzeba go strzec i rozwijać. Niech więc Maryja z Jasnej Góry, wskazująca na swój największy skarb, na Jezusa, również i wam dopomaga w trwaniu przy skarbie waszego życia. A o resztę Bóg się zatroszczy".

Po homilii, juniorystki I roku odnowiły na kolejny rok śluby zakonne. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował chór sióstr z Orlika.

Kolejnym punktem czuwania był Apel Jasnogórski, który poprowadził paulin, O. Marcin Ciechanowski. Siostry włączyły się do modlitwy różańcowej oraz wykonały pieśń na zakończenie apelu: „Pokorna Służebnico Pana”.

Po apelu wraz z grupą parafian z Człuchowa modlitwą, pieśniami, zanurzaniem się w tajemnice różańcowe dziękowałyśmy za „wielkie rzeczy, które Pan nam uczynił”.

O godz. 24 uczestniczyłyśmy we Mszy św., której przewodniczył O. prof. dr hab. Adam Sikora OFM.  W homilii ukazał bogactwo daru, które płynie z autentycznego spotkania ze Słowem Bożym, które wzywa by wpatrywać się w górę, odrywać się od tego, co ziemskie, by nie utracić celu swego życia. W dalszej części homilii O. Adam przypomniał i rozwinął cele, które papież Franciszek postawił przed osobami konsekrowanymi: dźcie radosne szczęściem płynącym z przebywania z Bogiem; przebudzćcie świat mając ducha prorockiego, który potrafi oczyma Bożymi interpretować i czytać znaki czasu; bądźcie osobami o jednoznacznej postawie w czynach i słowach, które mają odwagę bronić Słowa Bożego; czyńcie « Kościół domem i szkołą komunii», stawajcie się ludźmi pojednania we wspólnotach i miedzy ludźmi, nie zamykajcie się w sobie, nie bądźcie więźniami swoich problemów, ale wyjdźcie na zewnątrz, by dostrzec peryferie tego świata; dokonajcie poważnej weryfikacji swej obecności w Kościele, wsłuchując się w głos potrzebujących. Te 5 oczekiwań papieża to wezwania, które pozwolą uczynić życie sensowne, przynoszące radość i piękne owoce – zakończył kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św., Przełożona Prowincjalna, S. Mirona Turzyńska w Akcie Zawierzenia polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powierzyła Pani Jasnogórskiej każdą siostrę, wspólnotę, rodziny i dobrodziejów. Dopełnieniem zawierzenia stała się odśpiewana pieśń: O wielka Matko Boga i człowieka Tobie ojcowie nasi ślubowali”.

Po mszy było kontynuowane czuwanie min. poprzez modlitwę uwielbienia. Trwanie przed Maryją zakończono o godz. 4 nad ranem.

Wróć