Jubileusz 60 - lecia ślubów zakonnych w Więcborku

przez Franciszkanka

Jubileusz 60 - lecia slubów zakonnych w Więcborku

Dnia 12 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku miał miejsce Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych S. Michaeli Lewickiej i S. Innocenty Gulczyńskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Adam Kątny, który wygłosił także Słowo Boże.

 

Podczas Mszy Św. siostry jubilatki odnowiły swą profesję zakonną, dziękując Dobremu Bogu za dar życia, powołania i łaskę 60-ciu lat trwania na drodze życia zakonnego. O oprawę liturgiczną zadbał chór Sióstr Franciszkanek z Orlika, wspomagany przez siostry z Więcborka. W uroczystej Mszy św. uczestniczyły rodziny jubilatek, Siostry Franciszkanki z Przełożoną Prowincjalną, S. Mironą Turzyńską oraz licznie przybyli parafianie.

 Krótki filmik z uroczystości

Kilka zdjęć na blogu sióstr nowicjuszek

Na zakończenie Eucharystii przełożona wspólnoty więcborskiej, S. Mirosława Urbaniak podziękowała Bogu za dar życia i powołania Sióstr Jubilatek, a także wszystkim obecnym za dar modlitwy i życzliwości, okazywanej siostrom przez szereg lat w Więcborku. Po uroczystości w kościele, zaproszeni goście zasiedli przy wspólnym stole w domu zakonnym Sióstr, dzieląc się dobrym słowem i radością.

 

Jubileuszowe uroczystości zakonne, które odbyły się w trwającym Roku Życia Konsekrowanego zarówno dla sióstr jubilatek, jak i dla gości, były bardzo głębokim przeżyciem wspólnotowym i liturgicznym, któremu towarzyszyło dziękczynienie i wzruszenie.  

Wróć