Częstochowa: Jubileusz 25 - lecia ślubów zakonnych

przez Franciszkanka

9 kwietnia, siostry: S. Estera Kamrowska i S. Marcelina Knade dziękowały Bogu za dar 25 - lecia złożenia pierwszej profesji zakonnej. Swój jubileusz przeżywały we wspólnocie św. Józefa w Częstochowie.

Uroczystej mszy św. przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba, ordynariusz diec. rzeszowskiej wraz z ks. Adamem Nitą - proboszczem Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Ks. Bp w homilii zaznaczył, że każdy jubileusz to triumf wierności, za który najwyższe dziękczynienie należy się Bogu samemu. Po homilii siostry odnowiły śluby zakonne. W uroczystości uczestniczyła przełożona prowincjalna, s. Mirona Turzyńska, znajomi sióstr oraz wspólnota częstochowska. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 2 lipca w Domu Prowincjalnym w Orliku.

Wróć