Chojnice: Jubileusz 25 - lecia ślubów zakonnych S. Darii Madajczyk

przez Franciszkanka

23 kwietnia, w Uroczystość św. Wojciecha w Chojnicach odbyła się uroczystość 25 - lecia złożenia profesji zakonnej przez S. Darię Madajczyk. Msza św. W int. jubilatki była sprawowana pod przewodnictwem Ks. Andrzeja Szcześniewskiego.

Homilię wygłosił ks. Prałat Jacek Dawidowski, który w nawiązaniu do czytań liturgicznych, szczególnie Ps 126, ukazał, że każde Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie. Jest prawdziwe, gdy wcześniej jest okupione cierpieniem. Tak jak w Ps 126 idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swe snopy. Życie zakonne jest sianiem dobra. Kaznodzieja podziękował s, Darii za wieloletni siew wiary na ziemi chojnickiej. Po homilii, jubilatka odnowiła śluby zakonne. W uroczystości wzięli udział najbliżsi znajomi, Przełożona Prowincjalna oraz Siostry Franciszkanki z pobliskich domów zakonnych. Główna uroczystość odbędzie się 2 lipca w Orliku. S. Darii życzymy obfitości łask na dalsze lata życia zakonnego!

Wróć