Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy!

przez Franciszkanka

 W uroczystym dniu Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jest to pielgrzymka wiary do źródła prawdy, miłości i pokoju.

Jezus jest źródłem prawdy o Bogu i człowieku. U kresu swego ziemskiego życia potwierdził to słowami: „Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dzięki tej prawdzie wiemy, kim jesteśmy i dokąd zamierzamy, znamy sens swego życia oraz jego prawdziwe wartości. Kto idzie za Chrystusem, ten nie chodzi w ciemności, ale ma światło życia.

Jezus jest źródłem miłości. Będąc posłaną na świat miłością Ojca, objawia to wyraźnie słowami: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). A ponieważ umiłował nas do końca, bezgranicznie, pragnął, abyśmy żyli na co dzień Jego miłością i przekładali ją na życie wspólnotowe: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).

Jezus jest naszym pokojem. Daje nam pokój, nie tak, jak daje go świat. Chrystusowy pokój zamieszkuje w ludzkich sercach i sumieniach, burzy mury uprzedzeń i wrogości, polega na pojednaniu z Bogiem i ludźmi.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, życzymy Wam wszystkim tych darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić. Niech światło Słowa Przedwiecznego rozjaśnia mroki naszych serc, abyśmy umieli rozpoznawać Przychodzącego Pana.

Z modlitwą przy żłobku Bożej Dzieciny,

Siostry Franciszkanki

Wróć