Jezus zmartwychwstał

przez Franciszkanka

 

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nasz wzrok kierujemy w stronę Zmartwychwstałego.
To z Jego boku wypłynęły krew i woda, które stały się źródłem miłosierdzia.
Obdarowani tak wielką łaską, wielbimy Boga za dar odkupienia, który budzi nadzieję zbawienia.
Wszystkim gościom i naszym rodzinom życzymy, by zmartwychwstały Chrystus
odnowił pragnienie dążenia do świętości, które dokonuje się przez Boże Miłosierdzie.
Niech stanie się źródłem wewnętrznego pokoju, zdrowia duszy i ciała oraz szczęścia,
które będzie stałym gościem w sercach wszystkich wierzących.

Siostry Franciszkanki

Wróć