Jezus prawdziwie zmartwychwstał!

przez Franciszkanka

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 20)
 
Świętujemy Wielką Noc, podczas której ukrzyżowany Chrystus na nowo powraca do życia. Jego zmartwychwstanie zamienia nasz smutek w radość (por. J 16, 20), a nasz strach w pełne odwagi dawanie świadectwa, że On żyje i jest naszym Panem i Bogiem (por. J 20,28). Niech Jego ofiara krzyżowa – bezgraniczny przejaw miłości Boga do człowieka – daje ufność, że tylko żyjąc w Bogu odnajdziemy pełnię swego człowieczeństwa. Na co dzień nie brakuje nam niepokojów, leku, rozczarowań i zniechęceń, bo nie zawsze rozpoznajemy Jezusa w wydarzeniach naszego życia i czujemy się pozostawieni sami sobie. Dlatego z całego serca życzymy, abyście mieli zawsze otwarte drzwi Waszych serc i słyszeli w nich głos Jezusa: Pokój Wam! Nie bójcie się, JA JESTEM! Wpatrujmy się w Zmartwychwstałego Pana, żeby nie dać się porwać falom zniechęcenia i strachu. On zmartwychwstał i jest z nami, dokładnie tak, jak obiecał! Alleluja!
 
Błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Wróć