Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! ”

przez Franciszkanka

 

Szukać, znaleźć, pójść, ujrzeć…

To pragnienia młodej osoby, którą Bóg wzywa do pójścia za Nim. POWOŁANIE wymaga rozeznania, czyli słuchania, szukania i odnalezienia w sobie głosu Pana, a następnie podjęcia decyzji, czyli pójścia za wezwaniem Bożym i ujrzenia większych rzeczy, które Pan przygotował.

Papież Franciszek w liście do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: «Młodzież, wiara i rozeznanie powołania» napisał: Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które Jezus powiedział kiedyś do uczniów, którzy Go zapytali: «Rabbi (…), gdzie mieszkasz?». On odpowiedział: «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1, 38-39). Także na was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do Niego przyszli. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy poczuliście ten bodziec, aby wyruszyć w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to wezwanie nadal rozbrzmiewa w waszej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość. Będzie to możliwe, na ile, także dzięki towarzyszeniu doświadczonych przewodników, potraficie podjąć drogę rozeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie do waszego życia. Nawet kiedy wasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg, bogaty w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść".

Jeśli jesteś przed wyborem swej drogi, zapraszamy na indywidualne dni rozeznawania powołania w Orliku.  Napisz!

Wróć