Orlik: IV Wieczór Miłosierdzia

przez Franciszkanka

23 kwietnia w odbył się IV Wieczór Miłosierdzia w Orliku. Jak każdego miesiąc była to okazja do kontemplacji miłosierdzia Boga, do przemodlenia własnego życia i powołania w świetle ewangelicznej perykopy. W IV wieczorze towarzyszyła postać niewiernego Tomasza z Ewangelii wg św. Jana.

Ta scena ukazuje radość uczniów, którzy widzieli Zmartwychwstałego Jezusa. Nie było z nimi Tomasza, po wysłuchaniu Apostołów mówi, że chce dotknąć Jezusa. Nie wystarczyło mu tylko wiedzieć, pragnie czegoś więcej, chce Go dotknąć. Nie wystarczy znać Jezusa, trzeba Go doświadczyć. Widzenie może być zewnętrzne, często nie zmienia nic w życiu. Samo widzenie, nie wystarcza. Trzeba Jezusa dotknąć. Tego pragnął Tomasz. Jezus chce, byśmy czegoś więcej pragnęli. To doświadczenie dotyka głębi ludzkiego serca, ludzkich uczuć. Świadkiem Jezusa jest ten, kto Go dotknął i doświadczył.  

Galeria zdjęć z Wieczoru Uwielbienia

Wśród świętych, którzy doświadczyli ran Jezusowych na swym ciele jest św. Franciszek z Asyżu. Przywołana postać Biedaczyny z Asyżu uczyła jak modlić się za żywych i umarłych. Odwaga Tomasza i pokora Franciszka pozwoliły uczestnikom podejść do obrazu Jezusa i symbolicznie dotknąć Jego ran. W przebitym boku każda osoba otrzymała myśli z Dzienniczka św. S. Faustyny przybliżające potęgę Bożego Miłosierdzia. Podczas Modlitwy uwielbienia był czas, by wyznać za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

Rok Miłosierdzia trwa… Zapraszamy na V Wieczór Miłosierdzia w dniu 21 maja o godz. 19.00.

Wróć