Ingres nowego biskupa pelplińskiego

Ks Bp Ryszard Kasyna

W bazylice katedralnej w Pelplinie odbył się 8 grudnia  ingres nowego biskupa pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny. Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore wprowadził biskupa Kasynę na katedrę biskupów pelplińskich i wręczył mu pastorał. W uroczystości wzięła  udział Przełożona Prowincjalna s. Mirona Turzyńska oraz delegacje sióstr  naszych domów zakonnych z Orlika, Chojnic i Człuchowa.

Zdjęcia z uroczystości znaleźć można tutaj

W uroczystej procesji z Wyższego Seminarium Duchownego do katedry poprowadzono nowego biskupa diecezjalnego. Obecnych było ponad 30 arcybiskupów i biskupów z Polski, w tym nuncjusz papieski abp Celestino Migliore, prymas polski abp Józef Kowalczyk oraz abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa.

Po dojściu procesji do prezbiterium, zebranych powitał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Nawiązał do korzeni Pelplina, które tworzyli cystersi oraz do trwających od wieków ścisłych więzów Pelplina z Gdańskiem: "Szlak cysterski, w pewien sposób, połączył Pelplin i Gdańsk", stwierdził biskup.

Po odczytaniu  bulli papieskiej zawierające nominację biskupa Kasyny na pasterza Kościoła Pelplińskiego, abp Migliore wręczył nowemu biskupowi diecezjalnemu pastorał i wprowadził go na katedrę, miejsce zarezerwowane w prezbiterium wyłącznie dla biskupa diecezjalnego. Stamtąd przewodniczy on liturgii. Bp Kasyna używał, podczas ingresu, historycznego pastorału opata Marcina z 1727 roku. Posługiwali się nim wszyscy biskupi rezydujący w Pelplinie.  .

Po zajęciu miejsca na katedrze, biskupowi Kasynie złożyli homagium biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel, przedstawiciele prezbiterów, osób konsekrowanych i świeckich.

"Trochę zmieszany, lecz otwarty na działanie Ducha Świętego", tymi słowami rozpoczął swoją homilię bp Kasyna. W pierwszych słowach powiedział do swoich diecezjan "dla Was zostałem wybrany i do Was posłany, aby Wam służyć i spieszyć z posługą duchową, aby wspólnie z Wami dążyć do świętości".  Wspominając swoich poprzedników na stolicy biskupiej, zatrzymał się na osobie bezpośredniego poprzednika, zmarłego w kwietniu tego roku biskupa Jana Bernarda Szlagi. Powiedział, że "służył on gorliwie i pięknie Ludowi Bożemu".

Szczególnie ciepło zabrzmiały słowa homilii: "pragnę poślubić Kościół pelpliński, całuję ołtarz do składania Najświętszej Ofiary i zasiadam na katedrze, z której będę głosić słowa Najwyższego Nauczyciela - Jezusa Chrystusa i proszę o wstawiennictwo Maryi Chrystusowej Matki, która w tej Bazylice katedralnej jest ukazana i czczona w głównym ołtarzu, zaś w całej diecezji w licznych jej sanktuariach".

 

Ostatnie słowo biskupa Kasyny wypełnione było wdzięcznością wobec wszystkich uczestników uroczystości. Nawiązał do swojej konsekracji w 2005 r, i osoby bł. Jana Pawła II. Dziękował Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za nominację i przykład "życia w prawdzie i w miłości". "Módlcie się, proszę za mnie, abym mógł godnie wypełnić urząd, który mi Pan powierzył", powiedział na zakończenie bp Kasyna. Po zakończonej uroczystości bp Kasyna przeszedł do grobu śp. Biskupa Jana Bernarda Szlagi na modlitwę i złożenie kwiatów.

W historycznej uroczystości wzięły udział liczne delegacje parlamentu, władz samorządowych, kościelnych i świeckich organizacji, księża i osoby zakonne z archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej. Byli Ludzie Morza, których opiekunem z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest nowy biskup pelpliński. Przybyli licznie Kaszubi i wierni z rodzinnych stron biskupa a także z wielu parafii diecezji pelplińskiej.

 

 Źródło: Radio Głos

Wróć