Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Pelplinie

przez administrator

29 listopada br. nastąpiła uroczysta inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w diecezji pelplińskiej, której przewodniczył Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna.

W uroczystości wziął udział także Ks. Bp Wiesław Śmigiel. Licznie przybyły osoby konsekrowane zakonów męskich i żeńskich oraz przedstawiciele instytutów świeckich oraz indywidualnych form życia konsekrowanego. Nasz Dom Prowincjalny leży na terenie tejże diecezji, stąd wiele Sióstr Franciszkanek było obecnych na inaguracji wraz z Przełożoną Prowincjalną, S. Mironą Turzyńską.

 

Galeria zdjęć z inauguracji Roku Życia Konsekrowanego w Pelplinie

 

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy kaplicy Collegium Marianum w Pelplinie wykładem ks. Waldemara Barszcza (wieloletniego pracownika watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego) na temat: Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Ewangelia, proroctwo, nadzieja. Ks. Barszcz przedstawił sytuację osób zakonnych w Kościele. Zwrócił uwagę na spadek i kruchość powołań, nieadekwatną formację, starzenie się wspólnot oraz upadek dyscypliny zakonnej prowadzący do zeświecczenia. Stwierdził, że pytania o przyszłość powinny rodzić się w sercu każdej osoby konsekrowanej. Są to pytania wzywające do prawdy o naszym życiu i zobowiązujące do przejrzystej odpowiedzi na tożsamość życia zakonnego. Nie można uciekać od tych wyzwań. Prelegent podkreślił potrzebę otwartości na współpracę z kościołem lokalnym oraz wezwał osoby konsekrowane do odważnego pokonywania trudności mocą Ewangelii. Wielokrotnie przywoływał treść listu papieża Franciszka do osób konsekrowanych. Zakończył słowami Benedykta XVI: Waszym zadaniem jest poszukiwanie Boga, zwracajcie stale do Niego swe spojrzenia, szukajcie Boga w waszych braciach i siostrach.

 Po wykładzie, wszyscy zgromadzeni razem z klerykami WSD w Pelplinie odśpiewali I Nieszpory z I Niedzieli Adwentu. Następnie zabrał głos Ks. Bp Ryszard Kasyna, który w swym słowie wyraził podziękowanie za obecność osób konsekrowanych w Kościele. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić Kościół bez osób zakonnych, bez ich modlitwy i posługi. Zaznaczył, że modlitwa i świadectwo życia to oś, wokół której życie zakonne znajduje swój swoisty dar. Modlitwa powinna być pierwszoplanowym zadaniem, im większe zaangażowanie w modlitwę, tym większa świeżość świadectwa. Zaś świadectwo prawdziwego posłuszeństwa, czystości i ubóstwa niesie wielką moc, może zgasić wszelką niechęć i wszelką słabość. Na koniec Ks. Biskup wyraził życzenie by osoby zakonne mogły przeżywać swe powołanie z pogodą i radością ducha, powierzając je Bogu.

Następnie w uroczystej procesji osoby konsekrowane niosły relikwie świętych i błogosławionych założycieli oraz sióstr i braci ze swoich zgromadzeń do katedry pelplińskiej. Podczas procesji śpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Po przybyciu do katedry wszyscy wzięli udział w uroczystym Oratorium o św. Janie Chrzcicielu, które wykonały chóry: Na cały głos i Nieboskłonni z okazji 20- lecia diecezjalnego Radia Głos.

Wróć