77. rocznica męczeństwa s. Adelgund

przez Admin

Kolejna, już 77. rocznica męczeńskiej śmierci polskiej franciszkanki, siostry Adelgund Kunigundy Tumińskiej. Można by stwierdzić, jednej z wielu ofiar radzieckiej agresji. Jednak jej historia sprawia, że staje się poniekąd ich symbolem i patronką. Być może sama o sobie powiedziałaby, że jej życie zostało "poświęcone, a nie stracone"...

 

O łaskę beatyfikacji s. Adelgund Tumińskiej będziemy wspólnie modlić się w rocznicę jej męczeńskiej śmierci - dnia 15 lutego 2022 roku w kaplicy NSPJ w dawnym Zakładzie św. Boromeusza (obecnie kaplica w Domu Kapłana Seniora) w Chojnicach:

16:00 modlitwa różańcowa

16:30 Eucharystia

 

 

Dziś, gdy w nasze serca wkrada się niepokój związany z niestabilną sytuacją polityczną, niech siostra Adelgund, będąca dla nas świadectwem sprzeciwu wobec aktu przemocy i okrucieństwa wojny, oręduje za nami, byśmy z odwagą wybierali wierność Miłości silniejszej od śmierci.

 

Wszechmogący, Dobry Boże, Ty powołałeś s. Adelgund

do naśladowania Chrystusa na drodze rad ewangelicznych

wzorem św. Franciszka i Matki Magdaleny.

Rozbudziłeś w niej męstwo i miłość aż do męczeńskiej śmierci.

Spraw, aby ku Twojej chwale Kościół zaliczył ją w poczet błogosławionych.

Wszechmocny, Dobry Boże, pokornie błagam,

abyś za wstawiennictwem Twojej służebnicy s. Adelgund Tumińskiej

udzielił mi łaski, o którą z ufnością proszę: ............................. .

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Więcej nt. s. Adelgund Tumińskiej:

Historia heroicznej franciszkanki

KOCHAĆ jak ON - nowa książka o s. Adelgund

ŚWIADEK WIARY - MĘCZENNICA WSCHODU

 

Wróć