7 września – sobota – Światowy dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii i na świecie

 


Nigdy więcej wojny!

Maryjo Matko Pokoju módl się za nami!– apelował papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie w niedzielę, 1 września. Ojciec Święty , w wigilię Narodzenia Najświętszej Marii Panny - 7 września ustanowił światowy dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii i na świecie.
Zgodnie z intencją papieża Franciszka, w dniu 7 września, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej podejmują modlitwę i post w intencji pokoju w Syrii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie w kaplicy w Orliku w godzinach od 19.00. do 24.00.


Z przemówienia Ojca Świętego:

"... Zwracam się ze zdecydowanym apelem o pokój, apelem, który płynie z głębi mojego serca! Jakże wiele cierpienia, jakże wiele zniszczeń, jakże wiele bólu spowodowało i powoduje używanie broni w tym umęczonym kraju, zwłaszcza wśród bezbronnej ludności cywilnej! Pomyślmy: ile wiele dzieci nie będzie mogło zobaczyć światła przyszłości! Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej! Powiem wam, że w myślach i w sercu mam jeszcze wyryte obrazy z minionych dni! Jest sąd Boży, a także osąd historii co do naszych czynów, przed którym nie można uciec! Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc!

Niech łańcuch działań na rzecz pokoju połączy wszystkich ludzi dobrej woli! Jest to mocne i naglące wezwanie, które kieruję do całego Kościoła katolickiego, a które rozszerzam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, mężczyzn i kobiety wszystkich religii, a także do tych braci i sióstr, którzy nie wierzą: pokój jest dobrem przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości.  Niech wołanie o pokój wzniesie się głośno, aby dotarło do serc wszystkich ludzi i aby wszyscy złożyli broń i pozwolili, by kierowało nimi pragnienie pokoju".

Wróć