4 października – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu

przez Franciszkanka

Transitus

Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgodnie z wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię uroczystości św. Franciszka na nabożeństwie zwanym „Transitus”.

Upamiętnia ono śmierć Biedaczyny z Asyżu, który zmarł w nocy 3 października 1226 r. przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu. Franciszek umierał w cierpieniu, był prawie niewidomy, z krwawiącymi ranami – stygmatami, pełen lęku o losy zakonu. Tuż przed śmiercią kazał położyć się na ziemi, tuż przy swojej ukochanej kapliczce Matki Bożej Anielskiej, nazywanej Porcjunkulą, czyli „Cząsteczką”. Pochowano go w kościele św. Jerzego w Asyżu, a w 1230 r. ciało przeniesiono do asyskiej bazyliki św. Franciszka, gdzie spoczywa do dzisiaj.

 

We wszystkich naszych wspólnotach, siostry celebrowały wspomnienie św. Franciszka. W Domu Prowincjalnym w Orliku podczas nabożeństwa Transitusw dniu 3.X., jak również w dniu uroczystości św. Franciszka najmłodsze siostry w pięknej refleksji przypomniały, że tylko poprzez autentyczne życie Ewangelią i przez radykalny wybór wartości ewangelicznych możemy budzić siebie i świat, tak jak czynił to św. Franciszek.

Wróć