Nowy biskup pelpliński

Stawszy się wszystkim dla wszystkich...

Ks. Biskup Wiesław Śmigiel

W dniu 21 kwietnia w katedrze pelplińskiej, ks. Wiesław Śmigiel,przyjął sakrę biskupią. Jest najmłodszym biskupem w Polsce. To dla nas również wielka radość, gdyż nasz Dom Prowincjalny w Orliku -  leży na terenie diecezji pelplińskiej.

Głównym konsekratorem był abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, oraz: abp Henryk Muszyński, prymas polski senior i biskup toruński Andrzej Suski.Ze względu na kłopoty zdrowotne liturgii nie mógł przewodniczyć biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. 

Prymas Polski powiedział w homilii: "biskupstwo oznacza obowiązek a nie zaszczyt", dodał: "gdzie się miłuje tam się trudu nie czuje". Abp Muszyński nawiązał do zawołania biskupiego nowego hierarchy: "Omnibus omnia  factus,Stawszy się wszystkim dla wszystkich" (1 Kor 9,22). "przyjąłeś jako swoje zawołanie biskupie niesłychanie zobowiązujące słowa św. Pawła", mówił prymas senior. Wskazując na herb nowego biskupa, kaznodzieja stwierdził: "wpisałeś w samym środku krzyż, bo z krzyża jest wszystko, z krzyża jest życie, z krzyża jest zmartwychwstanie, z krzyża są wszystkie sakramenty, z krzyża jest kapłaństwo, z krzyża jest ofiara Mszy św. Z tymi wielkimi darami idziesz do wszystkich, dokąd sam Chrystus Cię posyła".  

Nowy biskup Wiesław Śmigiel mówił: "mam nadzieję, że wystarczy mi życia i energii abym mógł ten dług życzliwości spłacić przez bezinteresowną służbę dla Kościoła".

 Biskup nominat Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie i w roku 1994 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bp. Jana Szlagi. Po przyjęciu święceń został wikariuszem u Świętej Trójcy w Kościerzynie, po czym w latach 1996-1998 był kapelanem i sekretarzem biskupa diecezjalnego. Dalsze lata swojego kapłaństwa związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Od 2001 roku był asystentem, a od 2006 adiunktem przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki. 1 stycznia 2011 roku ks. dr hab. Wiesław Śmigiel został kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. Był konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

Biskupowi elektowi życzymy darów Ducha Świętego w posługiwaniu w diecezji pelplińskiej. Niech łaska Boża towarzyszy mu każdego dnia, aby mógł wypełnić swe biskupie zawołanie: Stać się wszystkim dla wszystkich. 

Z serdeczną modlitwą 

Siostry Franciszkanki

  

Wróć