177 rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Matka Magdalena Damen - założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek (OSF)

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało 10 maja 1835 r w Heythuysen na ziemi holenderskiej, założone przez Katarzynę Damen. Po 177 latach istnienia zgromadzenia siostry w liczbie ponad 1600 posługują w 13 krajach świata.

 

Więcej o historii zgromadzenia znajdziesz tutaj.

 

 

10 maja 1835 zapisał się jako szczególny dzień w życiu Katarzyny Damen. Co usłyszała Katarzyna? Z pewnością słowa Jezusa, może franciszkowe słowa zapisane w Regule: I niech okazują czynami miłość wzajemną.I z zaufaniem niech wyjawiają jeden drugiemu swe potrzeby, aby ten znalazł rzeczy potrzebne i usłużył. KG#23
Były to słowa które kształtowały jej życie, jej miłość do sióstr i do nas, które podążamy za jej przykładem prostoty, głębokiego zawierzenia i miłości.

Posłuchaj moja córko, spójrz i nakłoń ucha … wiele lat później my, jej siostry napisałyśmy: „powołane z dobroci Bożej, zobowiązujemy się żyć Ewangelią w duchu św. Franciszka i Matki Magdaleny.Naśladujemy naukę i postępowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ślubując posłuszeństwo, ubóstwo i czystość". KG#3 Z jej odwagą, możemy włożyć wszystko w ręce Boże i żyć zgodnie z Bożym zamysłem.

Posłuchaj moja córko, spójrz i nakłoń ucha … Co słyszymy, gdy słuchamy tych słów Matki Magdaleny, szczególnie w tym dniu?
"Najlepiej uwielbiamy Boga przez wdzięczność, ponieważ w ten sposób okazujemy swą zależność od Jego dobroci i miłosierdzia, a także przyznajemy, że bez Niego jesteśmy niczym, niczego nie posiadamy i i niczego nie możemy.  Kwiatki M. Magdaleny XIII

Radujemy się dziś, niech nasze pieśni pełne wdzięczności i chwały wypełniają nasze serca i całe stworzenie,za Jego wszechobecną miłość, opatrzność i pomoc jaką nam okazuje każdego dnia( Rada Generalna).

 Żyjmy jako prawdziwe dzieci św. Franciszka, a wtedy Bóg się o nas zatroszczy!

(M. Magdalena Damen)

Wróć