100 lat Niepodleglej Ojczyzny

przez Franciszkanka

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

Jan Paweł II

11 listopada w setną rocznicę odzyskania Niepodległości wraz z rodakami w Polsce i zagranicą uczciłyśmy modlitwą i świętowaniem. Już w sobotę podczas adoracji dziękowałyśmy Bogu za dar Niepoległej Ojczyzny, za wielkich Polaków, którzy walczyli o wolność i oddali swe życie, jak również prosiłyśmy Boga o pomyślność na przyszłość. W sam dzień uroczystości włączyłyśmy się do akcji "Niepodległa do Hymnu", niektóre z nas wzięły udział w wydarzeniach organizowanych w miejscach, gdzie posługujemy, Marszu Niepodległości w Warszawie, a w Domu Prowincjalnym w Orliku wysłuchałyśmy pięknego koncertu, przygotowanego przez S. Michalinę Brożyńską przy współudziale muzyków z Malborka. To dla Ciebie Polsko!

Deszcz jesienny deszcz...

Wróć