Gniezno: Jubileusz 50 -lecia ślubów zakonnych S. Agnieszki Laska

przez Franciszkanka

19 maja, we wspólnocie Stygmatów św. Franciszka w Gnieźnie stał się dniem dziękczynienia za dar życia i powołania S. Agnieszki Laska w  50 rocznicę złożenia ślubów zakonnych. Centralnym punktem świętowania była msza św., której przewodniczył J. E. Ks. Prymas abp Wojciech Polak wraz z ks. Bp.Bogdanem Wojtusiem i kapłanami posługującymi w Domu Prymasa. Podczas homilii w nawiązaniu do Ewangelii Janowej, ks. Prymas podkreślił moc spojrzenia Jezusa, które powołuje każdego z nas i zaprasza do relacji z Nim. Pan Jezus też chce się na nas napatrzeć... - zaznaczył. We mszy uczestniczyły również siostry min. przełożona prowincjalna s. Mirona Turzyńska i s. Gertrude Lacki z prowincji Najświętszego Imienia Jezus (Stella Niagara). Główne uroczystości tegorocznych jubilatek odbędą się 18 sierpnia w Domu Prowincjalnym w Orliku.

Wróć