Dziewczęca Służba Maryjna

przez administrator

Bielanki przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie

Bielanki, par. Podwyższenia Krzyża w Warszawie

Od wielu lat przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie Siostry Franciszkanki prowadzą Dziewczęcą Służbę Maryjną tzw. Bielanki. Ostatnio grupą zajmuje się S. Urszula Rostankowska. Grupa rozrasta się i aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła. Warto poznać jej specyfikę. Przeczytajmy, co sami mówią o sobie.


Na czym polega Wasza posługa w parafii?

Jako Bielanki spełniamy w parafii różne funkcje. Uczestniczymy w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci, czytamy Słowo Boże, śpiewamy psalmy i uczestniczymy w procesji z darami ołtarza. Bierzemy też czynny udział w różnego rodzaju procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, niosąc poduszki i sztandary. Uczestniczymy w nabożeństwach różańcowych, czytamy rozważania tajemnic. W Adwencie, podczas Rorat, bierzemy udział w procesji niosąc zapalone lampiony. W czasie Triduum Paschalnego pełnimy dyżury przy ciemnicy i grobie Pana Jezusa. Poza tym naszą rolą jest pomaganie w kościele parafialnym, np. sprzątanie grobów kapłanów, pomaganie przy przygotowywaniu dekoracji w kościele, przygotowanie kredy i kadzidła na uroczystość Objawienia Pańskiego. Do naszych zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym.

Jak widać, żyjecie rokiem liturgicznym.  Czy poza funkcjami liturgicznymi przeżywacie swoje spotkania w innej formie?

W ramach wyjazdów integracyjnych z grupą ministrantów odwiedzamy Sanktuaria Maryjne: Częstochowa -  Jana Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane - Krzeptówki, Licheń, Niepokalanów, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – Warszawa Siekierki oraz seminarium duchowne . ….

Głębokim przeżyciem dla nas  była modlitwa przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie muzeum oraz Msza św. w kaplicy św. Franciszka z Asyżu, Świątynia Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polków.

Organizujemy zabawy karnawałowe, wyjścia do kina, udział w  festiwalu czekolady, ognisko lub grill na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. W ramach wakacyjnego odpoczynku min. wspólnie z ministrantami wyjeżdżamy na kolonie.

Rzeczywiście w takiej grupie nie można się nudzić. Przez modlitwę, śpiew i zabawę razem z Maryją dążycie do Jezusa! A co oznacza nazwa waszej grupy?

Nazwa ta zawiera najkrótszą syntezę przyjętego programu.

Dziewczęca-  nasza formacja ma na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że jest esy dziewczętami.  Pomagamy sobie wzajemnie w odkrywaniu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości.

Służbaokreślenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie, praca dla jakiejś sprawy czy idei. Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckich oraz ze źródeł religijnych. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja.

Maryjna – przy Zwiastowaniu Maryja powiedziała, że jest  i pragnie zawsze być Służebnicą Pańską. W czasie ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym chrześcijanom. Teraz służy Kościołowi jako nasza najlepsza Matka.

Działalność DSM-u to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Najświętsza Maryja Panna, a dziewczęta wpatrzone w Jej przykład uczą się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki. Dziewczęta uczą się współpracy w grupie, starają się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze ich życia - w domu, w szkole, w parafii; uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim starają się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.

Czy w waszej formacji są jakieś etapy, stopnie w stawaniu się Bielanką?

 We wspólnocie bielanek wyróżnia się różne stopnie:

  1. Posługa dziewcząt rozpoczyna się zazwyczaj od okresu kandydatury. Kandydatki, które systematycznie uczestniczą we Mszy świętej oraz spotkaniach formacyjnych, mogą otrzymać promocję na członkinię wspólnoty. Odbywa się ona podczas Mszy Świętej, podczas której kandydatka składa specjalną przysięgę i otrzymuje strój bielanki (biała pelerynka i spódniczka).
  2. Po rocznej kandydaturze otrzymuje stopień Aspirantki ( biała alba z żółtym zakończeniem rękawów oraz żółty sznur).
  3. Następnie za rok zostaje Bielanką (biała alba z niebieskim zakończeniem rękawów oraz niebieski sznur).

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony coraz to młodszych dziewczynek przed okresem kandydatury został wprowadzony tzw. okres próbny – trwa do roku czasu. Dziewczynki uczestniczą w spotkania, a podczas Mszy świętej obowiązuje je strój galowy.

Najstarsze Bielanki, które każdego roku odnawiają swoje przyrzeczenia, w ramach przegotowania do tego ważnego wydarzenia - odbywają adorację w naszej kaplicy zakonnej. W kościele bielankę można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju oraz po medaliku z wizerunkiem Matki Bożej.

Czy oprócz stroju macie jakiś swój znak, herb?

Tak. Na niebieskim tle znajduje się stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa cześć łodyżki tworzy krzyż. Górna cześć z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi.


Czy można o Was coś więcej poczytać i zobaczyć?

Tak, więcej informacji jest na naszej stronie parafialnej

Zapraszamy nowe dziewczęta do DSM, a wspólnocie Bielanek wraz z ich opiekunką S. Urszulą życzymy wiele radosnych spotkań i owocnego podążania z Maryją do Jezusa!

 

Wróć