Dzień przeciwko handlowi ludźmi

przez Franciszkanka

18 października w wielu miastach Polski odbędzie się kampania na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Jest to inicjatywa sieci Bakhita.

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa działa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W kampanii wezmą udział również Siostry Franciszkanki min. w Człuchowie.

Celem kampanii jest uwrażliwianie społeczeństwa na problem współczesnego niewolnictwa oraz wezwanie do przeciwdziałania temu procederowi. Oprócz wymiaru profilaktycznego, całe wydarzenie jest także wyrazem solidarności i apelem o pomoc dla ofiar handlu ludźmi. Jedną z form solidarności z pokrzywdzonymi jest modlitewne wsparcie. Wolontariusze będą zachęcać napotkane osoby do modlitwy, rozdając bileciki, które jednocześnie spełniają rolę informacyjno-edukacyjną:  jak przeciwdziałać, jak reagować i gdzie szukać pomocy dla osób dotkniętych tym cierpieniem. Kampania przewidziana jest w formie pantomimy ulicznej i rozmowy z przechodniami.

Joanna Lipowska, przewodnicząca Sekcji Bakhita prosi: Niech to będzie szczególna okazja, by wsłuchać się w krzyk 27 mln niewolników – wykorzystywanych do pracy w nieludzkich warunkach, zmuszanych do prostytucji, do żebractwa, sprzedawanych jak towar albo pozbawianych życia dla pozyskania organów. Niech nas nie ogarnia bezradność wobec tego zatrważającego zjawiska. Bezsilność zamieńmy w siłę modlitwy! Podejmijmy modlitwę w tych intencjach i wołajmy razem o miłosierdzie i wybawienie dla wszystkich pokrzywdzonych i uwikłanych w handel ludźmi.

Za: wiara.pl

Wróć