Dni skupienia dla sióstr pielęgniarek na Jasnej Górze

Skupienie pielęgniarek na Jasnej Górze

Doroczne Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek odbyły się w dniach 10 - 12 września na Jasnej Górze.  W tym roku w czasie dni skupienia siostry podejmują temat: „Starzenie się wyzwaniem dla współczesności”.
 
Siostry-pielęgniarki bardzo cenią jasnogórskie spotkania. Są dla nich okazją do wymiany doświadczeń i duchowym umocnieniem do gorliwego pełnienia niełatwej posługi osobom chorym i cierpiącym.
 

W czasie dni skupienia siostry słuchają cyklu konferencji związanych z tematem głównym spotkania. Codziennie siostry gromadzą się także ma modlitwę, wspólną Mszę św. i Apel Jasnogórski.

W tym roku wśród prelegentów byli: bp Andrzej Dziuba, który poruszy zagadnienie: „Świadectwo życia osoby konsekrowanej wyrazem jej wiary”; s. prof. dr hab. Margarita Sondej mówiła o „Przeżywaniu starości w życiu zakonnym”.

Drugiego dnia temat: „Człowiek wierzący wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy. Czy naprawdę starość Panu Bogu się nie udała?” zaprezentował bp Grzegorz Kaszak. "O pomyślnym starzeniu się w perspektywie nauk o zdrowiu” mówiła s. dr Barbara Pełszyńska, neurolog. Natomiast o kobiecie konsekrowanej w posłudze wobec osób starzejących się i syndromie „wypalenia się” w misji osoby konsekrowanej przedstawiła s. dr Beata Zarzycka, psycholog.

Ostatnią konferencję wygłosił o. Andrzej Baran nt.: „Motywacja, przejawy i troski sióstr pielęgniarek o osoby starsze”.

W dniach skupienia uczestniczyły również pielęgniarki ze zgromadzenia Sióstr Franciszknek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Wróć