Dni Prowincji w Orliku zakończone

Drzwi wiary są szeroko otwarte (Benedykt XVI)

Zakończenie Dni Prowincji w Orliku

 

5 maja 2013 r. zakończyły się Dni Prowincji "Maryja Wspomożenie Wiernych" w Orliku.

Zdjęcia tutaj


Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Prałat Marian Szczepiński z Kościerzyny oraz kapelan Sióstr O. Łukasz Rosiak. Podczas homilii Ks. Prałat Szczepiński przypomniał, iż celem Roku Wiary jest min. odkrycie radości w wierze i stawaniu się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem. Może to nastapić, gdy na nowo odkryje się treść wiary wyznawanej, celebrowanej i przemodlonej.

Po Mszy św. nastąpiło nabożeństwo rozesłania, podczas którego Siostry odnowiły wyznanie wiary i śluby zakonne. Ostatnim punktem Dni Prowincji było symboliczne przejście przez Bramę Wiary - Porta Fidei z przekazaniem kluczy do otwierania tejże bramy każdego dnia na nowo. Na zakończenie Przełożona Prowincjalna S. Mirona Turzyńska przypomniała, że wiara jest darem, który został nam dany, aby się nim dzielić; jest podarowanym talentem, który ma się pomnażać i światłem, które nie powinno pozostać w ukryciu, ale oświetlać nasze życie.

Dni Prowincji zostały wpisane w obchody trwającego Roku Wiary i były odpowiedzią na wezwanie Benedykta XVI zawarte w Liście Apostolskim Porta Fidei oraz realizacją postanowień Kapituły Prowincjalnej 2011. Specjalnym gościem tychże dni była S. Chretienne Nibbelke z Holandii - z kraju, w którym 178 lat temu powstało zgromadzenie Sióstr Franciszkanek. S. Chretienne przybliżyła drogi wiary Założycielki zgromadzenia - M. Magdaleny Damen.

Wróć