Czuwanie przed Uroczystością Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty przyjdź!

26 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy wszystkich chętnych na czuwanie modlitewne do naszej kaplicy w Orliku na godz. 20.00.

Zesłanie Ducha Świętego dokonało się w dniu Żydowskiego Święta Tygodni, hebr. Hag Shavuot, gr. Pentekostes, czyli Pięćdziesiątnica. Apostołowie i uczniowie przybyli do Jerozolimy, by spełnić obowiązek świętowania wielkiego wydarzenia, jakim było darowanie Prawa na górze Synaj.

Razem z Maryją trwali na modlitwie, aż Duch Święty został im dany.

Po święcie Paschy, było to kolejne wielkie święto przygotowywane przez 49 dni, czyli siedem tygodni. Czas przygotowania był nazywany czasem liczenia omeru, czyli snopków, gdyż każdego dnia w świątyni ofiarowywano kolejny snop z nowych zbiorów. Stąd wziął się zachowany do dziś zwyczaj przyozdabiania domów zielonymi gałązkami, znakiem nowego życia. Nowa zieleń sprawiała, że święto to przybrało również nazwę „zielonych świąt”.

 

Wróć