Częstochowa: Posiąść Ducha Pańskiego

przez Franciszkanka

 

W Kościele przeżywamy rok duszpasterski "W mocy Bożego Ducha", stąd komisja formacyjna przygotowała cykl spotkań dla poszczególnych grup wiekowych w ramach formacji ciągłej. Tematem przewodnim są słowa z III Reguły św. Franciszka: Niech wszyscy ...zważają na to, że na nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego i Jego święte działanie (32).

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 19 - 20 stycznia 2019 r w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia. Wzięło w nim udział ponad 20 sióstr. Pierwszą konferencję wygłosił Ks. Radosław Bernard Herka SAC: Duchowość w życiu konsekrowanym, w której podkreślił, że osoba konsekrowana nie może stać na mieliźnie, lecz wypływać na głębię, gdyż Pan Jezus pragnie osób o głębokich pragnieniach. Postawił kilka pytań: Jakie są nasze pragnienia? Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Podkreślił też, że dobre uczynki: modlitwa, post, jałmużna wskazują nam jak w swym życiu dawać więcej miejsca Jezusowi. Po konferencji nastąpiła praca w grupach dotycząca pragnień i potrzeb kobiety, siostry i matki. Po mszy św. p. Małgorzata Dudzińska (Wspólnota Bożego Ojcostwa) podzieliła się radosnym doświadczeniem życia w Duchu Świętym w codzienności. Zaznaczyła, że każda z nas potrzebuje zabiegu "kosmetycznego" Ducha Świętego podczas adoracji,na modlitwie, w medytacji Słowa Bożego, w nowym patrzeniu na codzienność i apostolstwie radości. Następnie był czas na modlitwę uwielbienia, po której p. Marcin Jakimowicz (red. Gościa Niedzielnego) poprzez przykłady biblijne i wydarzenia z swego życia ukazał: czego Bóg oczekuje od osób konsekrowanych. Podkreślił, że najważniejsza jest relacja z Jezusem, któremu nic nie musimy udowadniać, bo On już dawno za nas zapłacił swoją Krwią i kocha to, co małe i proste. Te trzy, niezwykłe osoby stały się dla nas żywymi świadkami działania Ducha Świętego w życiu człowieka.

Galeria zdjęć ze spotkania

Wieczorem dane nam było uczestniczyć w Jasnogórskiej Modlitwie o pokój dla świata w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, czyli w połączonej modlitwie różańcowej ze śpiewem akatystu i Apelem Jasnogórskim. Niedzielne spotkania skupiły się wokół pracy w grupach i wspólnym dzieleniu.

Dziękujemy Komisji Formacyjnej za przygotowane spotkanie, które przebiegało w siostrzanej atmosferze i było umocnieniem wiary i powołania. Słowa podziękowania kierujemy również ku wspólnocie św. Józefa za gościnę i troskę o nas.

Uczestniczki

Wróć